Får vi stå till er tjänst?

Att sälja huset innebär en massa saker, ekonomiskt och känslomässigt. Vi hjälper er igenom alla dessa faser. Några extra saker som kan vara bra att veta spaltar vi upp nedan.

Reavinst
Vid försäljning av din nuvarande bostad får du betala en reavinstskatt till staten på 22% vid eventuell vinst. Vinsten räknar du fram, enkelt förklarat, genom att ta försäljningspriset (borträknat mäklararvode, eventuella besiktningar och övriga kostnader du haft i samband med försäljningen) minus dina faktiska kostnader för köp och förbättringar du gjort under din tid som ägare. Till dina faktiska kostnader hör inköpspris, lagfart- och pantbrevskostnader, renoveringar utförda de senaste fem åren, om- och tillbyggnader gjorda mellan inköpsdatum och försäljningsdatum. 

Uppskov
I det fall du köper en ersättningsbostad har du i vissa fall möjlighet att istället för att skatta 22% av vinsten skjuta upp denna till den dagen du säljer ersättningsbostaden i framtiden, dvs göra ett uppskov av vinst. Det är inte beloppet du skulle betalat i skatt du skjuter upp utan beskattningen av hela eller delar av vinsten. Skattesatsen kan ändras fram till dess du väljer att beskatta vinsten, och således bli både högre eller lägre. 

Exempel: 
Din vinst vid försäljning = 500 000 kr
Skatt vid försäljningstidpunkt = 500 000 kr x 22% = 110 000 kr
Uppskovsbelopp = 500 000 kr
Framtida skatt = 500 000 kr x ?% = x  (t ex 125 000 kr vid 25%)
 
Du kan även välja att betala in hela eller delar av skatten under tiden du bor i ersättningsbostaden. Staten tar ut en skatt om ca 0,5% årligen för det uppskovsbelopp som kvarstår för inkomståret, genom en schablonintäkt som räknas fram som en kapitalinkomst och som finns förifylld i din deklaration.

Exempel: 
Uppskovsbelopp: 500 000 kr
Schablonintäkt: 1,67% x 500 000 kr = 8 350 kr
Skatt: 30% av 8 350 kr = 2 505 kr 

Reglerna för vem som får göra uppskov och med vilket belopp hittar du på skatteverkets hemsida

Försäljning med förlust
Om det istället blir ett minus när du gör din beräkning har du i vissa fall rätt att dra av 30% av förlusten upp till 100 000 kr. Eventuella förluster utöver de 100 000 kr medger avdragsrätt med 21% på överskjutande belopp. 

Läs mer om villkoren på Skatteverkets hemsida