Får vi stå till er tjänst?

Att sälja huset innebär en massa saker, ekonomiskt och känslomässigt. Vi hjälper er igenom alla dessa faser. Några extra saker som kan vara bra att veta spaltar vi upp nedan.

Vid försäljning av din nuvarande bostad får du betala en reavinstskatt till staten på 22% vid eventuell vinst. Vinsten räknar du fram, enkelt förklarat, genom att ta försäljningspriset (borträknat mäklararvode, eventuella besiktningar och övriga kostnader du haft i samband med försäljningen) minus dina faktiska kostnader för köp och förbättringar du gjort under din tid som ägare. Till dina faktiska kostnader hör inköpspris, lagfart- och pantbrevskostnader, renoveringar utförda de senaste fem åren, om- och tillbyggnader gjorda mellan inköpsdatum och försäljningsdatum. 

I det fall ni köper en ersättningsbostad har ni möjlighet att istället för att skatta 22% av vinsten istället skjuta upp denna i framtiden, dvs göra ett uppskov av vinst. Låt oss säga att er vinst blir 300 000 kr, då skulle ni  betala 66 000 kr i skatt, men kan alltså välja att skjuta inbetalningen av de 66 000 kr på framtiden och använda dessa pengar till inköp av ersättningsbostaden etc. Staten tar dock ut en ränta om 0,5% på skatten för framskjutandet av denna. I detta fall blir 0.5% av 300 000 kr en årlig räntekostnad på 1 500 kr som per automatik finns med i era framtida deklarationer. Maxbeloppet ni kan skjuta fram är 1 450 000 kr (319 000 kr i skatt). Eventuell överstigande vinst beskattas direkt med 22%. 
OBS! Tänk på att om ni är 100% ägare av ursprungsbostaden och skall köpa en ersättningsbostad tillsammans med annan part har ni ej möjlighet att ta med mer än den procentuella vinsten av ägarandelen i den nya fastigheten. Ska ni äga 50% av den nya fastigheten får ni således skatta för den andra halvan, som i vårt räkneexempel blir 22% på 150 000 kr (50% av 300 000 kr) 
alltså 33 000 kr i kommande års deklaration.

Om det istället blir ett minus när du gör din beräkning har du rätt att dra av 30% av förlusten upp till 100 000 kr. Eventuella förluster utöver de 100 000 kr medger avdragsrätt med 21% på överskjutande belopp.