Tofta

Mellan Skedala och Marbäck finner vi Torv- och Toftasjön, bara ungefär 1 mil öster om Halmstad Centrum, längs med Riksväg 25. Miljön är väldigt vacker med grillplatser utmed vattnet. Du tar dig med lätthet hit med bil, cykel eller buss. Njut av ett dopp från strandkanten och glöm inte att ta med picknickkorgen!

I Skedala sprudlar det av aktivitet och föreningslivet är väl utvecklat. Med gott om rekreationsområden är friluftslivet nästan en självklarhet – här finner du klättrare som ordnat flertalet leder med olika svårighetsgrad, en hel del löpare, ryttare, vandrare, svampplockare och andra. Även för MTB-fantaster är skogen en livsnerv, även om lederna främst är tänkta som vandringsleder. Skedalaskog med sitt stora nät av stigar och skogsstigar har klassats som bevaransvärt område med högsta värde. 

På Ön finns en stigcentral med karta och förteckning över ett antal vandringsleder som varierar mellan 3,9 och 7,7 km. Runt Torvsjön är leden 4,5 km. Tre utgår från infiltrationsdammarna vid Toftasjön (där det även finns torrdass och parkering) de resterande fyra utgår från Skedala skogs östra del. Lederna runt sjöarna är delvis anpassade för rörelsehindrade. Även längs Fylleån finns en led och stigar och området längs vattendraget har stora naturvärden som skyddas av Natura 2000. 

För dig som gillar att fiska är Toftasjön en pärla, vackert inramad av skog och med fina strandbankar. Här finns bryggor som underlättar då du inte får fiska från båt. Av de fiskearter som finns får bara Regnbåge, Gädda och Abborre fångas och man sätter ut 1-1,5 kg fisk per sålt fiskekort för att hålla beståndet. Området är häckningsplats för fåglar under våren. 

Vid Gården Ön har kommunen sin lägerskola med övernattningar och dagsbesök i verksamheten. Här finns en historierunda utlagd som lär oss om kultur och miljö. Det är en fantastiskt fin anläggning i inspirerande miljö. 

Marbäck är ett mindre villasamhälle i Snöstorps socken, ca 12 km utanför stan. Närheten till väg 25 borgar för goda kommunikationer i östlig och västlig riktning. Orten hör till Simlångsdalen 5 km österut. Här finner man service, förskola och skola.


Förskolor & Skolor

Simlångsdalen erbjuder förskola och skola till årskurs 6.
Vallås erbjuder förskola och skola till årskurs 9.
Snöstorp erbjuder förskola och skola till årskurs 6.