NISSASTRAND

Nissastrand är en ny stadsdel på Gamletullsområdet i centrum av staden som byggts på den tomt som tidigare tillhörde Albany Nordiska filt AB längs Nissans östra strand. Av de gamla fabrikslokalerna finns bara det gamla huvudkontoret, en lagerlokal och det byggnadsminnesförklarade pumphuset kvar. Området omfattar åtta nybyggda kvarter med cirka 1 500 lägenheter. Utöver detta har kommunen byggt ett kvarter med studentbostäder, äldreboende (servicebostäder), Stadsbiblioteket och ett större parkeringsgarage. Man förband då också stadsdelen med centrum genom att bygga en gångbro.

Här bor du på stadens solsida, med kort promenadavstånd till järnvägsstation, bussterminal, stadsbibliotek och Halmstads stadskärna. Det nya området Nissastrand breder ut sig mellan Gamletullsvägen och Nissan och erbjuder förutom ett trivsamt boende även butiker och restauranger. Längs Nissan kan du njuta av folklivet, vattnet och småbåtarna. Strandpromenaden börjar vid järnvägsbron och sträcker sig längs Nissans östra strand, förbi Nissastrand, passerar Filtparken och mynnar ut i Kapsylparken mellan stadsbiblioteket och Österskans. Linnéparken bjuder in till lek eller rekreation och på andra sidan Nissan väntar Norre Katts park som har en rik vegetation och många exotiska trädarter. Här finns en damm med rikt fågelliv, en rotunda med caféverksamhet sommartid och en temalekplats (Pippiparken). 

På Gamletull har man låtit ta bort en parkeringsplats till förmån för ett grönskande torg, en plats som senare vann Halmstads Byggnadsnämnds Arkitekturpris. Torget heter Ernst Wigforss plats för att hedra minnet av den Halmstadbördige ideologen som var finansminister i flera regeringar under början av 1900-talet. Ambitionen var att skapa ett modernt torg där befintliga träd i viss mån skulle sparas. Även stora träbänkar och kuber av stål har ställts på plats. I dessa kuber finns belysning och på sidorna kan man läsa citat av Ernst Wigforss. På den södra delen av torget har det anlagts en boulebana.

Nissastrands bebyggelse har ett blandat arkitektoniskt formspråk som ger prov på stilar från olika tidsåldrar och med olika karaktärer och här finns lägenheter för alla smaker.  

I stadsdelen har man också fått en större närbutik, Coop.


Förskolor & skolor

Furets förskola, Videvägen 38
Laxöns förskola, Furuvägen 41
Sömntutans förskola 14, Rhedinsgatan 14
Engelbrekts förskola, Engelbrektsgatan 24 
Rödhaken förskola, privat, Engelbrektsgatan 22

Furulundsskolan (åk F–9), Karl Ifvarssons gata 25
Slottsjordsskolan (åk F-5), Skånegatan 25
Brunnsåkerskolan (åk 6-9), Flygaregatan 2
Engelska Skolan (åk 4-9), Kastanjeallén