Marbäck

Marbäck är ett mindre villasamhälle i Snöstorps socken, ungefär 12 km utanför stan. Närheten till väg 25 borgar för goda kommunikationer i östlig och västlig riktning. Orten hör till Simlångsdalen 5 km österut. Här finner man service, förskola och skola.

På den nedlagda järnvägens banvall passerar cykelspåret Banvallsleden som går mellan Halmstad och Karlshamn. Leden är inte mindre än 250 km lång varav 60 procent löper på banvall. Järnvägarna anlades på slutet av 1800-talet och lades ner runt 70-talet. Nu är leden unik i Sverige och kanske i världen där den binder samman två hav och flera turistområden, passerar ett 40-tal stationsmiljöer och en mängd sevärdheter i ett järnvägshistoriskt friluftsmuseum med gott om övernattningsmöjligheter.

Marbäck var en av stationerna längs sträckan och stationshuset finns idag kvar som bostad. I området har man våren 2015 väckt historien lite och öppnat en liten minijärnväg – Lilleputtjärnvägen, som tidigare fanns i Furuviksparken. Ett ångloksstylat motorlok med 5 vagnar och tillhörande fikaservering från stationshuset.

Närheten till järnvägen var viktig för pappersbruket som funnits i inte mindre än tre olika tappningar på orten, varav den sista försvann 1959. Bruket var anledningen till att man slog sig ner här från början, här fanns nämligen ett vattenfall med lagom fallhöjd längs Fylleån. Här fanns dessutom förr gott om fisk som bidrog till försörjningen på orten. Öringfisket var omtalat bra och årligen vandrade lax och ål i stora mängder. Den gamla kulturminnesvårdsmärkta bruksmiljön ger idag det omgivande landskapet karaktär med stora lövträd, murar och gärdesgårdar. Många av dessa är idag biotopskyddade. Fylleån å sin sida har ett stort bevarandeintresse enligt Natura 2000 och är ett skyddsområde enligt våtmarkskonventionen. Detta sammantaget borgar för ett vackert rekreationsområde i dalgången, som genomkorsas av en stor mängd mindre vattendrag och bäckar.

I närheten av Marbäck finner du Toftasjön som erbjuder flertalet vandringsleder, bad och fiske. Vintertid händer det att sjön fryser till is och erbjuder en stunds skridskoåkning för den som önskar.


Förskolor & Skolor
 
Simlångsdalen erbjuder förskola och skola till årskurs 6.
Vallås erbjuder förskola och skola till årskurs 9.
Snöstorp erbjuder förskola och skola till årskurs 6.