BROGÅRD

Ungefär 7 km från centrala Halmstad växte under 90-talet Brogård fram i anslutning till Snöstorp. Det blev ett lugnt och harmoniskt område med villor, radhus och lägenheter samt minimal trafik. Den lantliga stämningen med kohagar och lummiga skogsdungar inpå knuten tros vara det som både småbarnsfamiljen och det äldre paret finner tjusning i. Ett minilivs i området förenklar tillvaron, annars är det inte långt till Ica Supermarket på Vallås eller till Eurostop med rikt kommersiellt utbud. Även vårdcentral, öppen förskola och bibliotek ligger nära till hands samt busshållplats inom stadstrafiken.

För friluftsmänniskan ligger Brogård perfekt! Med sitt läge mitt emellan naturreservat och rekreationsområde och med närhet till skogarna vid Ön och Simlångsdalens sjöar, är det lätt att vara ute i naturen.

I Fylleåns dalgång ligger naturreservatet Brogård präglat av istid och isavsmältning, där den slingrande Fylleån fortfarande och ständigt ändrar väg och bildar nya åfåror. Ån präglar växt- och djurlivet i området som omges av öppna betesmarker, lövskog, kärr och fantastisk flora och fauna. 

Hela Snöstorp/Nyhems fotbollsförenings verksamhet har under 2013 flyttat ut till den nya fotbollsanläggningen Skedala Park på Skedalahed. Den erbjuder både riktiga gräsplaner och planer med konstgräs, ny klubbstuga samt lekplats. Sedan tidigare ligger brukshundsklubbens träningsanläggning också på Skedalahed, dock på bekvämt avstånd från villaområdet. 


Förskolor & skolor

Brogårds förskola med en avdelning (1-5 år), Akaciavägen 1 
Backatorpets förskola med fyra avdelningar, Litorinavägen 15 
Hackspettens förskola med en avdelning, Radhusvägen 29 
Kammerslyckans förskola med fyra avdelningar (1-5 år), Kammerslyckan 
Tuff och liten (privat familjedaghem), Fjärilsvägen 6

Snöstorpsskolan (Åk F-5) 
Vallåsskolan (Åk F-9)
Brearedsskolan (Åk F-6)