Björkås

Björkås är en by sydost om Halmstad, i Snöstorps socken. De som bor här säger att de bor i Bullerbyn. Grusvägen som går mellan hushållen leder ner till Mästockavägen. Och då har man plötsligt väldigt nära till Eurostops och Stenalyckans hela handelsområde som växer sig allt starkare! Eller så tar man promenaden till Stadsbondgården och livet på landet är lika påtagligt som hemma längs stråken kring Fylleån och åkrarna där viltet betar kring husknutarna. Härliga kontraster. 

Stadsbondgården är ett populärt utflyktsmål för barngrupper och familjer. I närheten ligger pulkabackarna där barnen gärna leker vintertid. Inga stora vägar att korsa betyder att de kan springa dit och leka när de vill!

Närmsta område är Snöstorp som troligen har varit boplats sedan urminnes tider och betraktades före år 1970 som en egen ort. Idag har området vuxit samman med Halmstad, gränsande till Vallås i norr och Fyllinge i sydost. Du finner Snöstorp ca 4,5 km öster om stadskärnan, på östra sidan av E6:an. 

Snöstorps hembygdsgård invigdes 1971 och stoltserar med en betydande samling fornfynd, utställningar av bruksföremål, redskap och fordon. I trädgården finns en örtagård innehållandes krydd- och medicinalväxter. På gården sker en rad aktiviteter under året, bl a ett midsommarfirande och en vårmarknad. 

Snöstorps kyrka med sina tinnar och torn stod färdig 1883 och utnämndes år 2006 till Sveriges vackraste kyrka. Den ritades av Emil Langlet som inspirerades av gamla romerska rundkyrkor men ändrade utseendet så att kyrkan istället blev sexkantig.  Bara fem andra kyrkor i landet har den formen. Langlet placerade också predikstolen i kyrkans mitt för att understryka att Guds ord står i centrum, denna finns i dag till vänster om altaret. 

Till de aktiva föreningarna i Snöstorp hör bland annat Snöstorp Nyhem FF  samt PRO Snöstorp-Vallås. 

Hela Snöstorp/Nyhems fotbollsförenings verksamhet har under 2013 flyttat ut till den nya fotbollsanläggningen Skedala Park på Skedalahed. Den erbjuder både riktiga gräsplaner och planer med konstgräs, ny klubbstuga samt lekplats. Sedan tidigare ligger brukshundsklubbens träningsanläggning också på Skedalahed, dock på bekvämt avstånd från villaområdet. 

I Björkås har man nära till naturen i Fylleåns dalgång, bildad av en enorm isälv under senaste inlandsisens avsmältning. Ån omges av plana strandterrasser och landskapet är under pågående förändring då ån ständigt ändrar sin väg genom det. En promenad i dalgången fyller på energiförråden. Vill man sommartid även fylla på de fysiska energiförråden ligger ett mysigt café i närheten. Det är inte heller långt till Patriks Prylar som har både inredning och caféverksamet att erbjuda.

Bussförbindelserna är goda och cykelvägarna likaså. 


Förskolor & skolor:

Kyrkdalens förskola, Prästvägen församlingsgården
Backatorpets förskola, Litorinavägen 15 
Brogårds förskola, Akaciavägen 1 
Hackspettens förskola, Radhusvägen 29 
Kammerslyckans förskola, Kammerslyckan 1
Källviks förskola, Sannarpsvägen 20

Snöstorpsskolan Åk F-5, Litorinavägen 27 
Östergårdsskolan Åk 4-9, Carl Kuylenstiernas väg 1